Akademia Trenerów Pływania to cykl szkoleń prowadzonych przez wybitnych polskich trenerów pływania, które dotyczyć będą nowoczesnego pływania sportowego.

Akademia Trenerów Pływania to projekt, który ma na celu podnoszenie kwalifikacji i wiedzy trenerów pływania oraz pasjonatów pływania sportowego.

Realizowany on będzie w postaci cyklu szkoleń, na których najwybitniejsi polscy trenerzy dzielić się będą swoją wiedzą oraz doświadczeniem z uczestnikami Akademii. Wykładowcami ATP będą trenerzy, którzy odnosili i wciąż odnoszą sukcesy ze swoimi podopiecznymi, są otwarci na świat i współczesne metody treningu pływania sportowego. Dzięki temu szkolenia ATP będą wyjątkowe, gdyż wiedza przekazywana przez trenerów nie będzie powtarzaniem znanych od dziesiątek lat stereotypów, które wciąż pokutują w naszym środowisku pływackim.

Konstrukcja zajęć ATP ma trzy formy: wykładową, ćwiczeniową oraz konwersacyjną. Podczas każdego z trzech wykładów pierwszą część stanowić będzie teoria, po której następni część ćwiczeniowa, a następnie konwersacyjno-dyskusyjna.

Szkolenie zaplanowane jest w taki sposób, aby umożliwić wymianę doświadczeń zarówno pomiędzy wykładowcą i kursantami, jak i samymi jego uczestnikami. Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu Akademii Trenerów Pływania z zakresu tematu, którego dotyczyło szkolenie.


Swim Studio Swimshop Power Breath Finis Pływanie.pl
Copyright © 2011 Klinika Kraula ®
facebook