Regulamin

1. Organizatorem warsztatów i obozów „Kliniki Kraula” jest Bartosz Stanecki SWIM STUDIO, ul. Parcelowa 22, 27-200 Starachowice, NIP 664 184 18 02, nr konta: ING Bank Śląski 54 1050 1432 1000 0092 1749 0839.

2. Przed zgłoszeniem uczestnictwa w warsztatach lub obozie Kliniki Kraula, należy zapoznać się z niniejszym regulaminem.

3. Bartosz Stanecki SWIM STUDIO nie ponosi odpowiedzialności za niedociągnięcia wynikłe z przyczyn od siebie niezależnych, uniemożliwiających prawidłową realizację programu.

4 .Uczestnikami warsztatów mogą być dzieci w wieku 10-18 lat zawodniczo uprawiające pływanie.

5. Warunkiem wpisania dziecka na listę uczestników jest:
  a) wypełnienie przez rodzica formularza on-line,
  b) uregulowanie opłaty za warsztaty lub obóz najpóźniej na 10 dni przed ich rozpoczęciem,
  c) dostarczenie organizatorom formularza zgłoszeniowego wypełnionego i podpisanego przez prawnego opiekuna dziecka.

6. Opiekunowie dowożą dzieci na miejsce warsztatów/ obozu na koszt własny. W taki sam sposób odbierają dziecko po zakończeniu warsztatów.

7. Uczestników obozu obowiązuje:
  a) Zapoznanie się i przestrzeganie regulaminu.
  b) Posiadanie aktualnej karty zdrowia uprawniającej do udziału w zajęciach sportowych.
  c) Przestrzeganie harmonogramu dnia, punktualne stawianie się na zajęciach oraz wykonywanie poleceń trenerów i ratowników.
  d) Informowanie trenera przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swojej każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń.
  e) Bezwzględne podporządkowanie się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa w czasie treningów w wodzie i na lądzie.
  f) Pilnowanie swoich rzeczy (organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, zniszczenie lub zgubienie aparatu telefonicznego i fotograficznego, gier elektronicznych oraz pieniędzy).
  g) Dbanie o wyposażenie ośrodka i sprzęt (za każdą zawinioną przez uczestnika szkodę odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice / opiekunowie prawni).

8. Uczestnikom obozu zabrania się:
  a) Opuszczania terenu ośrodka bez poinformowania opiekunów.
  b) Posiadania i używania papierosów, napojów alkoholowych i środków odurzających; posiadania przedmiotów łatwopalnych, ostrych (np. noży), materiałów pirotechnicznych i innych zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników.
  c) Przebywania w innych pokojach podczas ciszy nocnej.
  d) Korzystania z telefonów oraz urządzeń multimedialnych podczas zajęć sportowych.
  e) Wykonywania wszelkich innych czynności niezgodnych z przepisami BHP oraz przepisami przeciwpożarowymi.


 
 • Cookies

  Ta strona używa ciasteczek (ang. cookies). Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej...
Swim Studio Swimshop Power Breath Finis Pływanie.pl
Copyright © 2011 Klinika Kraula ®
facebook